martes, 5 de marzo de 2019

SOBRE L'EMPODERAMENT FEMENÍ

Empoderament per aquí, empoderament per allà, que si que bé que siguem dones empoderades i que contentes ens n’hem de sentir…..Doncs NO. Empoderament no, gràcies.

Segons sembla, cap dona feminista, que són les que s’han apropiat del terme gairebé en exclusiva, s’ha parat a pensar què significa l’ “empoderament femení”, a banda de ser una traducció directa de l’anglès sense passar per cap filtre. Però és normal, doncs estan massa ocupades defensant-se de micromasclismes imaginaris, cosificacions i de l’hetropatriarcat en general. 

És que es parla de l’empoderament masculí o de l’home empoderat? No, perquè un home no necessita  que un element extern li atribueixi un poder que s’atribueix ell sol, que té assumit com a propi i que, per tant, ningú no li qüestiona. Ells neixen poderosos. Un hombre és poderós per ser, mentre que la dona, segons el moviment feminista, no, així que ens hem de conformar amb ser empoderades, en el millor dels casos, i fer-ne bandera.

En el seu origen, el terme “empoderament” es va crear per a definir  "un procés de reducció de la vulnerabilitat i l’augment de les pròpies capacitats dels sectors minoritaris i marginats….”. Per començar, no som minoria: som el 51% de la població i això ja ens fa poderoses. El cas és que són (no dic som perquè jo no l’utilitzo) dones les que utilitzen aquest terme per a referir-se a elles i a d’altres dones. És a dir, dones suposadament feministes ens consideren, i es consideren elles mateixes, un grup minoritari, inferior, vulnerable i marginat. A les dones, segons el discurs feminista, el poder ens ha de venir donat per un agent extern, no depèn de nosaltres ni naixem amb ell. Doncs ho sento, però no.

Que la societat no ens atribueixi el poder social que mereixem no vol dir que no tinguem poder o que hàgim de demanar-lo. Només cal que ens adonem que som poderoses, Perquè ho som.

La vaga del 8-M n’ és una prova. El 8-M és el nostre dia. Celebrem que som dones.

Celebrem que som poderoses.


domingo, 3 de marzo de 2019

SOBRE EL EMPODERAMIENTO FEMENINO

Empoderamiento por aquí, empoderamiento por allá, que si qué bien que seamos mujeres empoderadas y lo contentas que debemos estar por ello…..Pues NO. Empoderamiento no, gracias.

Al parecer, ninguna mujer feminista, que son las que se han apropiado del concepto casi en exclusiva, se ha parado a pensar qué significa el “empoderamiento femenino”, aparte de ser una traducción directa del inglés sin pasar por ningún filtro. Pero es normal, porque están demasiado ocupadas defendiéndose de micromachismos imaginarios, cosificaciones y del heteropatriarcado en general. 

¿Acaso se habla del empoderamiento masculino, o del hombre empoderado? No, porque un hombre no necesita que un elemento externo le atribuya un poder que se atribuye él mismo, que tiene asumido como intrínseco y que, por lo tanto, nadie le cuestiona. Ellos nacen poderosos. En cambio nosotras, según el movimiento feminista, no, así que debemos conformarnos con ser empoderadas, en el mejor de los casos, y hacer bandera de ello.

En su origen, el término “empoderamiento” se creò para definir "un proceso de reducción de la vulnerabilidad y el incremento de las propias capacidades de los sectores minoritarios y marginados….”. Para empezar, no somos minoría, somos el 51% de la población y eso ya nos hace poderosas. El caso es que son (no digo somos porque yo no lo utilizo) las mujeres las que utilizan ese término para referirse a ellas mismas y a otras mujeres. Es decir, mujeres supuestamente feministas nos consideran, y se consideran a ellas mismas, un grupo minoritario, inferior, vulnerable y marginado. A las mujeres, según el discurso feminista, el poder nos debe venir dado por un elemento externo, no depende de nosotras ni nacemos con él. Pues lo siento, pero no.

Que la sociedad no nos atribuya el poder social que merecemos no significa que no tengamos poder o que tengamos que pedirlo. Solo tenemos que darnos cuenta de lo poderosas que somos. Porque lo somos.

La huelga del 8-M es una prueba de ello. El 8-M es nuestro día. Celebremos que somos mujeres.

Celebremos que somos poderosas.